Home » Wat doet u als een melder afgaat

Wat doet u als een melder afgaat

Wat doet u als uw rookmelder afgaat.

Stel dat uw rookmelder afgaat. Wat doet u? Blijf rustig en kijk of er brand is maar negeer een rookmelder nooit. Waarschuw direct alle bewoners

Zelfs in ruimtes die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt.
Houdt u bij brand aan de volgende regels:
• Blijf rustig. Alleen dan denkt u logisch na.
• Waarschuw alle bewoners
• Vlucht via de snelste route.
• Houd uw hoofd laag bij de grond. Rook stijgt omhoog,
• Beneden is meer zicht en zuurstof.
• Gebruik nooit de lift.
• Bel 112 zodra u veilig bent.
De meeste beginnende brandjes in huis kunnen geblust worden met water. Alleen als er olie of vet in het spel is
(denk aan kaarsvet, maar ook frituurvet of boter in de pan) blus dan NOOIT met water.

Wat doet u als uw koolmonoxidemelder afgaat.

Als uw koolmonoxidemelder afgaat hoort u een luid alarm. Dit is een waarschuwing dat een ongewoon hoge
en potentieel gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide aanwezig is. Negeer dit alarm nooit, verdere blootstelling kan fataal zijn. Controleer alle aanwezigen onmiddellijk op symptomen van koolmonoxidevergiftiging en neem contact op met uw installateur om de problemen, gerelateerd aan koolmonoxide, op te lossen.

• Blijf kalm en open deuren en ramen om de woning te ventileren
• Stop het gebruik van alle brandstof verbrandende apparaten en schakel deze, indien mogelijk, uit.
• Verlaat de woning en laat daarbij alle deuren en ramen open.
• Bel het alarmnummer van uw installateur, gasleverancier of verhuurder.
• Ga niet terug in de woning tot het alarm is gestopt. Na blootstelling aan frisse lucht kan het nog tot 10 minuten duren voordat de sensor herstelt en het alarm stopt, dit is afhankelijk van het gedetecteerde koolmonoxidepeil. Vraag onmiddellijk medische hulp voor personen die symptomen van koolmonoxidevergiftiging vertonen (hoofdpijn, misselijkheid) en vertel de arts dat er een vermoeden van koolmonoxidevergiftiging is.
• Gebruik de apparaten niet meer tot ze zijn gecontroleerd door een deskundige. Een installateur die een gasapparaat controleert moet daartoe bevoegd zijn.

NEGEER NOOIT EEN ALARM.